• Hotline: 1900-6154 |  8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7

Phát triển doanh nghiệp 

Quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ hoàn toàn điện tử theo tiêu chuẩn ISO

Kết nối linh hoạt

Kết nối mọi lúc, mọi nơi.
Không giới hạn thời gian và không gian.

Theo dõi hoạt động

Văn phòng thông minh, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí...

Quản lý Dự án

Tích hợp lý thuyết quản lý dự án hiện đại
Phân tích, kiểm soát với biểu đồ thống kê
Quản lý thông tin kế hoạch thực hiện, phân công công việc, kiểm soát nội bộ... tại đơn vị

Quản lý công việc, dự án trực tuyến

Khởi tạo, quản lý thông tin kế hoạch thực hiện, phân công công việc, kiểm soát nội bộ... tại đơn vị.


Tùy biến cấu hình quản lý thông tin dự án

Định nghĩa tình trạng thực hiện công việc.
Phân quyền nhóm người dùng.
Thiết lập tuỳ biến điều hướng nội dung theo luồng tự động.
Quy trình sử dụng đơn giản, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng

Khởi tạo, quản lý kế hoạch công việc.
Gắn thông tin người dùng để xem nội dung chi tiết. Gửi email báo cáo, ghi chú nội bộ.

Báo cáo


Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.Tài liệu

Dễ dàng chia sẻ, gửi, phân loại và lưu trữ các tài liệu, đơn giản hóa quy trình làm việc.
Kho lưu trữ văn bản, chứng từ điện tử

Quản lý file tài liệu văn bản, chứng từ điện tử (đơn hàng, hoá đơn) được xuất từ hệ thống quản lý tổng thể.
Là một trong những phân hệ mặc định khi cài, khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.
Khởi tạo, quản lý cấu hình thiết lập đơn giản.

Khởi tạo, quản lý vị trí lưu trữ (cơ sở dữ liệu ban đầu)

Khởi tạo, quản lý thông tin thư mục lưu, từ khoá tìm kiếm.
Phân quyền tài khoản truy cập.

Thao tác sử dụng dễ dàng, linh hoạt

Quản lý lưu file, xem nhanh nội dung trên giao diện sử dụng.
Hỗ trợ tìm kiếm file lưu theo dạng cây thư mục / danh sách thư mục.
Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Kết nối hầu hết với các phân hệ sử dụng khác trong hệ thống quản lý tổng thể.

Tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Quản lý, lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

Văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO

Thiết lập, quản lý thông tin phiên bản tài liệu phát hành theo tiêu chuẩn ISO.


Tùy biến thiết lập người dùng

Phân quyền tài khoản người dùng, quyền truy cập, xét duyệt phiên bản phát hành tài liệu theo tiêu chuẩn ISO.

Thao tác sử dụng dễ dàng, linh hoạt

Quản lý lưu file, xem nhanh nội dung trên giao diện sử dụng.  Hỗ trợ tìm kiếm file lưu theo dạng cây thư mục/ danh sách thư mục.

Lịch

Khởi tạo, quản lý thông tin ghi chú, nhắc hẹn công việc
thực hiện của người dùng.

Quản lý lịch hoạt động,
làm việc cá nhân

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ghi chú công việc thực hiện người dùng. Là một trong những phân hệ mặc định khi cài đặt, khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

Sử dụng dễ dàng

Hỗ trợ tra cứu nội dung ghi chú theo dạng lịch ngày/ tuần/ tháng.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác

Ngày phép - Sự kiện - Đặt lịch hẹn - Liên hệBàn hỗ trợ

Khởi tạo, quản lý thông tin chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo hình thức Ticket (Email Support).

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
trực tuyến
Khởi tạo, quản lý thông tin chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo hình thức Ticket (Email Support).

Tùy biến thiết lập người dùng

Phân quyền tài khoản người dùng. Thiết lập phân nhóm chuyên đề hỗ trợ/ chăm sóc khách hàng. Tùy biến mẫu nội dung phản hồi (Email template)

Kết nối tính năng với phân hệ sử dụng khác

Hỗ trợ kết nối tra cứu nhanh thông tin khách hàng Liên hệ.


Bảo trì

Thiết lập và quản lý yêu cầu sửa chữa trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả

Quản lý thông tin bảo trì sản phẩm

Khởi tạo, quản lý thiết bị/tài sản. Khởi tạo yêu cầu bảo trì, quản lý trạng thái bảo trì thiết bị. Ghi nhận sổ sách kế toán các chi phí liên quan bảo trì

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp theo bảng số liệu hoặc biểu đồ thống kê.


Kết nối với phân hệ sử dụng khác
Liên hệ - Kho - Kế toán - Tài liệu